Közúti biztonsági audit

A dokumentációk típusai:

  1. Közúti Biztonsági Hatásvizsgálat (KBHV): Tanulmánytervi fázisban a különböző változatokról szóló döntés előtt kell készíteni.
  2. Közúti Biztonsági Audit (KBA): Engedélyezési, kiviteli tervek felülvizsgálata valamint átadás előtti és az átadást követően elvégzett vizsgálat.
  3. Közlekedésbiztonsági rangsorolás (KRI): Góchely-keresés, hatékonyságvizsgálat.
  4. Közúti Biztonsági Felülvizsgálat (KBF): A közút és környezetének közlekedésbiztonsági szempontból meghatározó paramétereinek rendszeres időközönként történő felülvizsgálata a beavatkozást igénylő jellemzők és hiányosságok feltárása érdekében.

A közúti biztonsági audit definíciója: „A közúti infrastruktúra projektek független, részletes, rendszerezett, kizárólag a közlekedés biztonság szempontjait szem előtt tartó, műszaki biztonsági ellenőrzése az engedélyezési és kiviteli tervezési fázisokban, a forgalomba helyezéskor és az üzemeltetés korai időszakában.”

A közúti biztonsági audit célja minden úthasználó biztonságának növelése.

Eszköze a potenciális közlekedésbiztonsági problémák azonosítása, azaz maga az audit jelentés.

Alkalmazása: országos és helyi közutak, ha az ÁNF>10.000 E/nap

Az auditálási folyamat:

  • Az audit jelentés elkészítése (auditor)
  • Záró konzultáció lefolytatása, lezáró jegyzőkönyv elkészítése, aláírás (Auditor és Építtető)
  • Intézkedések megtétele (Építtető)

Jogszabályi háttér:

A nemzeti fejlesztési miniszter 16/2017. (V.25.) NFM rendelete alapján 2017. júliusában közzétett e-UT 02.01.42:2009. február (ÚT 2-1.233) a Közúti biztonsági audit (módszertan) című útügyi műszaki előírás.

A 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló jogszabály 1 mellékletében az útépítés engedélyezéséhez kötelező csatolandó melléklet (2.3.2.) a közúti biztonsági audit, melyet közlekedésbiztonsági szempontból kritikus tervezési feladatok (például funkcióváltás, keresztmetszet-változás, sűrűn elhelyezkedő csomópontok, baleseti góchelyek stb.) esetében javasolt elvégezni.

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/96/EK irányelve a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről, amelyet a Kormány 176/2011. (VIII.31.) Korm. rendelete a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről hatályba helyezett.

A 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről: „29/D. § *  Az építtető köteles a közúti projektek vonatkozásában közúti biztonsági hatásvizsgálatot és a tervezőtől és kivitelezőtől független közúti biztonsági auditot készíttetni a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezelésről szóló kormányrendeletben foglaltak szerint.”

Fentiek figyelembe vételével vállaljuk az auditori jogosultsághoz kötődő dokumentációk elkészítését.

Tevékenységi területek: Pest megye, Komárom-Esztergom megye, Fejér megye, Tolna megye, Baranya megye, Bács-Kiskun megye, Csongrád megye, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Heves és Nógrád megye.

 

Budapest, 2020. január 1.

Moldován Attila
közúti biztonsági auditor