Szoftvereink

A KÖVIMET Kft. kizárólag jogtiszta szoftvereket használ, melyeket alább felsorolunk
  • Vehicle Tracking: Az AEC Collection építőipari termékgyűjtemény részeként rendelkezésünkre áll az Autodesk® Vehicle Tracking, melynek használatával lehetőségünk van járműkategóriánként kiválasztható járművek üldözőgörbéjének kiszerkesztésére, járműmozgások elemzésére-szimulációjára. Az üldözőgörbék használatával a tervezési és ellenőrzési folyamatok felgyorsíthatók. A lemodellezett járműmozgások helyszínrajzi nézetben és/vagy akár térben is animálhatók, róluk tetszőleges nézetből videófelvétel készíthető. Az eszköz a tervezők, kivitelezők, üzemeltetők részére biztosítja azt a lehetőséget, hogy adott területeken (parkolók, közúti csomópontok, körforgalmak) különböző járművek mozgásait vizsgálják.

  • ALIHO kultúrmérnöki tervezőszoftver: Út,- Vasút és nyomvonalas mérnöki létesítmények tervezése. Terepmodell készítés, helyszínrajz-, hossz-szelvény szerkesztés és kirajzolás. Keresztszelvények rajzolása, földtömegszámítás és burkolati mennyiségek számítása. Perspektivikus képek előállítása prezentációs anyagokhoz. Komplett 3 dimenziós vonalas létesítmény tervezés
  • AutoCAD LT: Az AutoCAD LT 2D-s rajzoláshoz és részletrajzok szerkesztéséhez, valamint pontos és hatékony dokumentáláshoz ad segítséget.
  • Civil 3D: A Civil 3D a komplett kultúrmérnöki tevékenységi területet lefedő tervezőszoftver. Vonalas létesítmények – út, vasút, vízépítési létesítmények, illetve terepmodellekkel való számítást igénylő feladatok – bányamérések, hulladéklerakók megtervezésére használható, továbbá dinamikus mennyiségszámítások és földmunka-számítások elvégzését teszi lehetővé.
  • C+I Csatorna- és Vízhálózat Tervező modul: A hazai tervezői szokásokat figyelembe vevő szoftvercsomag, amely alkalmas helyszínrajzok, hosszmetszetek és keresztszelvények egyidejű és következetes kezelésére, szerkesztésére. Zárt és nyílt szelvényű gravitációs csatornák, másrészt nyomás alatt működő vezetékek (csatorna-, víz- és gázhálózatok), számítógépes tervezését támogatja.
  • TERC V.I.P. Silver költségvetés készítő programrendszer: A tervezők, beruházók, kivitelezők munkáját nagymértékben támogatják a TERC Kft. programrendszerei, melyek adattári hátterét a normagyűjtemények alapadati biztosítják. E tájékoztató jellegű anyag-, idő- és gépnormák elengedhetetlen segédeszközei a tételes költségvetés-készítésnek, az önköltségszámításnak és a megalapozott ütemtervkészítés alapját jelentő erőforrás-kigyűjtéseknek.