Vidék - Referenciák
2021. - 2020. év

2020 - 2021

Perfektum Építész Kft. - összevont engedélyezési és kiviteli terv
Talajcsavarokon rögzített, talajszint feletti „lebegő” kerékpárút építése - innovatív megoldás


Perfektum Építész Kft. - kiviteli terv
Magyar Állami Operaház Műhelyháza és Próbacentruma

  1. tervezési feladat: az északi járműjavító 38920/8 hrsz. magánút és a Kőbányai út csomópont
  2. tervezési feladat: az északi járműjavító Fricsay utca - Kőbányai út – Kismartoni út csomópont, valamint
  3. 38920/4-es helyrajzi számon megvalósuló, Fricsay utca építése a 0+000 - 0+160.00 km szelvények között (3 tervezési feladat) beruházáson belül útépítés, csapadékvíz elvezetés

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata - engedélyezési és kiviteli terv
Modern Városok ProgramHódmezővásárhely és térsége
Derekegyház, 45. számú másodrendű főút – Ördöngösi major közötti vegyesforgalmú út építése


Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata - engedélyezési és kiviteli terv
Modern Városok Program
Hódmezővásárhely és térsége
Hódmezővásárhely, 47. számú másodrendű főút – Rárósi út (régi 44116. jelű út) közötti vegyesforgalmú út építése


Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata - engedélyezési és kiviteli terv
Modern Városok Program
Hódmezővásárhely és térsége
Hódmezővásárhely, Bodzási út felújítása a 47. számú másodrendű főút és a Tisza árvízvédelmi töltése között


Balástya Községi Önkormányzat - kiviteli terv
VP6-7.2.1.1.-21 kódszámú "Külterületi helyi közutak fejlesztése" című projekt
Balástya (hrsz.: 0292) külterületi földút stabilizálás cca. 3300 m hosszon


Balástya Községi Önkormányzat - kiviteli terv
VP6-7.2.1.1.-21 kódszámú "Külterületi helyi közutak fejlesztése" című projekt
Balástya, Vedresszéki út (hrsz.: 0400/1) burkolat felújítása


Balatoni László - kiviteli terv
VP6-7.2.1.1.-21 kódszámú "Külterületi helyi közutak fejlesztése" című projekt
Szarvas külterületi (hrsz.: 8184/2) útburkolat felújítás cca. 220 m hosszon


Battonya Város Önkormányzata - kiviteli terv
VP6-7.2.1.1.-21 kódszámú "Külterületi helyi közutak fejlesztése" című projekt
Battonya (hrsz.: 0172, 0192, 0204, 0208, 075/2, 0202, 040/2, 0209, 065) külterületi földút stabilizáció cca. 5700 m hosszon, valamint a Királyhegyesi-Száraz-ér 75+696 km szelvényében műtárgy rekonstrukció


Békéssámson Község Önkormányzata - kiviteli terv
VP6-7.2.1.1.-21 kódszámú "Külterületi helyi közutak fejlesztése" című projekt
Békéssámson (hrsz.: 0328, 0336, 0190, 016) külterületi földutak stabilizálása


Csorvás Város Önkormányzata - összevont engedélyezési és kiviteli terv
VP6-7.2.1.1.-21 kódszámú "Külterületi helyi közutak fejlesztése" című projekt
Csorvás, hrsz.: 065 ingatlanon útburkolat felújítás
Csorvás, hrsz.: 062 ingatlanon útburkolat felújítás
Csorvás, hrsz.: 070 ingatlanon földút stabilizálás
Csorvás, hrsz.: 09 ingatlanon útburkolat építés, ill. földút stabilizálás, továbbá a hrsz.: 011/46 ingatlanon földút stabilizálás


Medgyesbodzás Község Önkormányzata - engedélyezési terv
VP6-7.2.1.1.-21 kódszámú "Külterületi helyi közutak fejlesztése" című projekt
Medgyesbodzás, hrsz.: 096 ingatlanon útburkolat építés


Medgyesegyháza Városi Önkormányzat - kiviteli terv
VP6-7.2.1.1.-21 kódszámú ""Külterületi helyi közutak fejlesztése"" című projekt
Medgyesegyháza (hrsz.: 0125, 0137, 0133, 0148/1) külterületi útburkolat építés


Mezőhegyes Városi Önkormányzat - kiviteli terv
VP6-7.2.1.1.-21 kódszámú "Külterületi helyi közutak fejlesztése" című projekt
Mezőhegyes, 52-es major (hrsz.: 1531, 1568, 1585) makadámút felújítás


Nagyér Községi Önkormányzat - összevont engedélyezési és kiviteli terv
VP6-7.2.1.1.-21 kódszámú ""Külterületi helyi közutak fejlesztése" című projekt
Nagyér (hrsz.: 023) külterületi útburkolat felújítás


NAGYRÉT FARM Kft. - kiviteli terv
VP6-7.2.1.1.-21 kódszámú "Külterületi helyi közutak fejlesztése" című projekt
Szarvas külterületi (hrsz.: 0741) útburkolat felújítás cca. 550 m hosszon


Pusztaföldvár Községi Önkormányzat - kiviteli terv
VP6-7.2.1.1.-21 kódszámú "Külterületi helyi közutak fejlesztése" című projekt
Pusztaföldvár, hrsz.: 0124/1 ingatlanon útburkolat felújítás
Pusztaföldvár, hrsz.: 0101/3 ingatlanon földút stabilizáció
Pusztaföldvár, hrsz.: 012/48 ingatlanon útburkolat felújítás


Pusztaottlaka Község Önkormányzata - összevont engedélyezési és kiviteli terv
VP6-7.2.1.1.-21 kódszámú "Külterületi helyi közutak fejlesztése" című projekt
Pusztaottlaka-Medgyesegyháza közötti külterületi útburkolat építés


Sándorfalva Városi Önkormányzat - kiviteli terv
VP6-7.2.1.1.-21 kódszámú "Külterületi helyi közutak fejlesztése" című projekt
Sándorfalva (hrsz.: 0355, 3377/24, 0387, 3227) külterületi útburkolat felújítás cca. 1800 m hosszon


Szarvas Város Önkormányzata - kiviteli terv
VP6-7.2.1.1.-21 kódszámú "Külterületi helyi közutak fejlesztése" című projekt
Szarvas, hrsz.: 01314, 5354/2 ingatlanon útburkolat felújítás a „HAKI-híd”-ig"


Szegvár Nagyközségi Önkormányzat - összevont engedélyezési és kiviteli terv
VP6-7.2.1.1.-21 kódszámú "Külterületi helyi közutak fejlesztése" című projekt
Szegvár (hrsz.: 0269, 0260, 0264) külterületi útburkolat építése cca. 3400 m hosszon


Szentes Város Önkormányzata - kiviteli terv
VP6-7.2.1.1.-21 kódszámú "Külterületi helyi közutak fejlesztése" című projekt
Szentes, hrsz.: 0247 ingatlanon lévő „Négy öles út” Mentettréti Iskola és Lavor között) földút stabilizálása
Szentes, hrsz.: 0439 ingatlanon lévő 2-es zsiliphez (Zuhogói tiltó) vezető út stabilizálása
Szentes, hrsz.: 18942 ingatlanon a „Nagyhegy” út stabilizálása a Hajnal utca és Szolnoki vasútvonal közötti szakaszon
Szentes, hrsz.: 18089 ingatlanon a Hékédi dűlő földút stabilizálása a felújított szakasz és a Szolnoki vasútvonal vasúti átjárója közötti szakasza


Telekgerendás Község Önkormányzata - kiviteli terv
VP6-7.2.1.1.-21 kódszámú "Külterületi helyi közutak fejlesztése" című projekt
Telekgerendás (hrsz.: 048) külterületi útburkolat felújítás cca. 1650 m hosszon


Végegyháza Község Önkormányzata - összevont engedélyezési és kiviteli terv
VP6-7.2.1.1.-21 kódszámú "Külterületi helyi közutak fejlesztése" című projekt
Végegyháza-Árpádtelep közötti (hrsz.: 0133/7, 0132, 0131) külterületi földút stabilizáció


Deszk Község Önkormányzata - vízjogi létesítési engedélyezési, kiviteli és megvalósulási terv
TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00030 azonosítószámú "Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések" című pályázati támogatásból megvalósítandó projekt
Csapadék- és belvízelvezető csatornarendszer fejlesztése Deszken


Ferencszállás Községi Önkormányzat - vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli terv
TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00028 azonosítószámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázat támogatásából megvalósítandó „Ferencszállás csapadékvíz-elvezető hálózat fejleszzése” című projekt


Kiszombor Nagyközség Önkormányzata - műszaki tartalom összegzés és vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli terv
TOP-2.1.3-16 azonosítószámú "Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések"
Kiszombor Nagyközség csapadékvíz-csatornázás fejlesztése II. ütem


Klárafalva Községi Önkormányzat - vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli terv
TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00028 azonosítószámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázat támogatásából megvalósítandó „Csapadék- és belvízelvezetés fejlesztése Klárafalván” című projekt


Mezőhegyes Városi Önkormányzat - vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli terv
TOP-2.1.3-16-BS1-2020-00040 azonosítószámú "Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések"
Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen


Tömörkény Községi Önkormányzat - műszaki tartalom összegzés
TOP-2.1.3-16 azonosítószámú "Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések"
Csapadék- és belvízelvezetés fejlesztése Tömörkényen


Csanádapáca Község Önkormányzata - útépítési terv
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” tárgyú pályázati felhívás keretében a „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” című alprogram
Csanádapáca, Jókai Mór utca útburkolat- felújítása az Alkotmány út és a 0132/4 hrsz. Ingatlan között cca. 520 m hosszon


Mezőhegyes Városi Önkormányzat - útépítési terv
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” tárgyú pályázati felhívás keretében a „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” című alprogram
Mezőhegyes, Molnár C. Pál lakótelep járdabukolatának felújítása


Méhkerék Község Önkormányzata - kiviteli terv
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” tárgyú pályázati felhívás keretében a „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” című alprogram
Méhkerék, Széles utca (hrsz.: 732) útburkolat felújítása a Kossuth utca és az Árpád utca közötti szakaszon


Pusztaföldvár Községi Önkormányzat - útépítési terv
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” tárgyú pályázati felhívás keretében a „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” című alprogram
Pusztaföldvár, Október 6. utca (hrsz.: 377, 387) útburkolat felújítása a Rákóczi utca és a Kossuth utca közötti szakaszon, valamint a temető előtti területen cca. 600 m hosszon


Pusztaszer Községi Önkormányzat - útépítési terv
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” tárgyú pályázati felhívás keretében a „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” című alprogram
Pusztaszer, Munkástelep hrsz.: 504, 407, 458, 451/1 ingatlanokon útburkolat-felújítás


Szegvár Nagyközségi Önkormányzat - útépítési terv
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” tárgyú pályázati felhívás keretében a „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” című alprogram
Arany János utca (hrsz.: 1172, 2602/3, 1040/21, 2601/3) útburkolat felújítása a Mindszenti utca és a Klapka utca közötti szakaszon
Szegvár, Árpád utca (hrsz.: 717/4) útburkolat felújítása


BALOGH Kft. - forgalomkorlátozási terv
Doboz, hrsz.: 76 ingatlan előtti személygépkocsi várakozóhelyek létesítése a 4234. jelű Szeghalom-Vésztő-Gyula összekötő út mellett


BÉKÉS DRÉN Kft. - engedélyezési terv
Szarvas, Kazinczy utca – Szentesi utca páratlan oldalában csapadékvíz-elvezetés, valamint járdaburkolat építés a Liszt Ferenc utca és a Juhász Gyula utca közötti szakaszon


Békéscsaba Utánpótlás-nevelő Futball Club - engedélyezési terv
BLA UP központ személygépkocsi várakozóhelyeinek és csapadékvíz-elvezetésnek kialakítása a Békéscsaba, 4-es honvéd utca 1/2. (hrsz.: 2595/5) ingatlanon


Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata - kiviteli terv
Békésszentandrás, Dinnyelaposi üdülősor (hrsz.: 0127/1, 0128, 0137/3, 0139) útburkolat felújítása cca. 3000 m hosszon


C-TERV Építésziroda Kft. - összevont engedélyezési és kiviteli terv
Kondoros, Kossuth tér 5. számú (hrsz.: 559) ingatlanon a Fehér Liliom Népfőiskola épület átalakításához és bővítéséhez kapcsolódó személygépkocsi várakozóhelyek létesítése a Deák Ferenc utcán, valamint a belső udvaron, továbbá ezek csapadékvíz-elvezetése


Derekegyház Község Önkormányzata - engedélyezési terv
Derekegyház, Szántó Kovács János utca (hrsz.: 308/12) útburkolat felújítása a Gyöngyvirág utca és a hrsz.: 308/7 ingatlan közötti szakaszon


Építészmester Zrt. - kiviteli terv
„Orosháza Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság létesítményeinek komplex felújítása, tetőtér beépítéssel Katasztrófavédelmi Kirendeltség elhelyezése” című projekt
Orosháza, Kossuth tér 3. számú (hrsz.: 1184) ingatlanon lévő Tűzoltóság előtti, telken belüli burkolatépítése az épület és a meglévő kerékpárút között


Fehér és Fehér Útépítő Kft. - forgalomkorlátozási terv
Kardoskút, Árpád sori (hrsz.: 04) kerékpárút burkolat felújításának forgalomkorlátozása a Muskátli utca és a MOL Nyrt. bekötő út közötti szakaszon


FISCHER TRADE 2011 Kft. - forgalomkorlátozási terv
„Útfejlesztés Dombegyházán” című projekt
Ady Endre utca (hrsz.: 723), Móra Ferenc utca (hrsz.: 761), Bem utca – Attila utca (hrsz.: 273, 379) útburkolatok felújítása Dombegyháza településen


Horváth Imre - útépítési terv
Orosháza, Kishegyi utca (hrsz.: 5611/1) földút stabilizálás


kiviteli terv
Dévaványa Városi Sportcsarnok (hrsz.: 897/10) létesítéséhez kapcsolódó útcsatlakozás, személygépkocsi és autóbusz várakozóhelyek építése, valamint ezek csapadékvíz-elvezetése


HR Építészstúdió Kft. - engedélyezési munkarész
Békéscsaba, hrsz.: 6263/16 ingalanon lévő Hirschmann Car Communication Kft. telephely fejlesztéséhez kapcsolódó csapadékvíz-elvezetés


HR Építészstúdió Kft. - kiviteli terv
Dévaványa Városi Sportcsarnok (hrsz.: 897/10) vízellátása, szennyvíz-elvezetése és távhőellátása


HR Építészstúdió Kft. - engedélyezési és kiviteli terv
Murony, hrsz.: 048/7 ingatlanon meglévő szarvasmarha telep korszerűsítéséhez kapcsolódó belső burkolatok, vízellátás és hígtrágya nyomóvezeték létesítése


HR Építészstúdió Kft. - összevont engedélyezési és kiviteli terv
Dombegyház, Béke u. 37. számú ingatlanon (hrsz.: 194) megvalósuló Mini bölcsőde előtti személygépkocsi várakozóhelyek létesítése


HR Építészstúdió Kft. - engedélyezési munkarész
Békéscsaba, hrsz.: 6147/19 ingatlanon létesülő Kolbászüzemhez kapcsolódó kapubejáró, belső úthálózat, személygépkocsi várakozóhelyek, csapadékvíz-elvezetés, vízellátás, valamint szennyvíz-elvezetés építése


Makó Város Önkormányzata - összevont engedélyezési és kiviteli terv
Makó, Megyeház utcán a körforgalom és a Rákóczi utca – Kazinczy utca között személygépkocsi várakozóhelyek, valamint a Rákóczi utca – Kazinczy utca csomópontjában kijelölt gyalogos-átkelőhely létesítése


Mezőhegyes Városi Önkormányzat - kiviteli terv
"TOP- 4.3.1-15-BS1-2016-00009 azonosítószámú „Mezőhegyes leromlott városi területeinek integrált fejlesztése” című projekt
Mezőhegyes, hrsz.: 1040/2 ingatlanon földút stabilizáció"


MLR Studio Tervező és Lebonylító Kft. - engedélyezési munkarész, összevont engedélyezési és kiviteli terv
Békés, Körösi Csoma Sándor u. 14. számú ingatlanon (hrsz.: 1265) közforgalom előtt megnyitott, valamint a közterületi (Tátra utca és Mátra utca) személygépkocsi várakozóhelyek, továbbá ezek csapadékvíz-elvezetésének létesítése


MLR Studio Tervező és Lebonylító Kft. - engedélyezési terv
Kisújszállás Sportcsarnok és Uszoda építése
Kisújszállás, Rákóczi utca 8-12. számú ingatlanon (hrsz.: 32) közforgalom előtt megnyitott, valamint a közterületi (Arany János utca, Illyés utca) személygépkocsi várakozóhelyek, továbbá ezek csapadékvíz-elvezetésének létesítése, ill. vízellátás és szennyvíz-elvezetés építése


MLR Studio Tervező és Lebonylító Kft. - engedélyezési munkarész
Békéscsaba, Ipari út hrsz.: 6175/7 ingatlan fejlesztéséhez kapcsoldó útcsatlakozás, belső úthálózat, személygépkocsi várakozóhelyek, csapadékvíz-elvezetés, vízellátás, valamint szennyvíz-elvezetés építése


Nagylak Község Önkormányzata - kiviteli terv
Nagylak, Nyárfa sor 9. számú (hrsz.: 167) ingatlan alatti Dózsa György Művelődési Ház személygépkocsi várakozóhelyeinek kialakítása


Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata - engedélyezési terv
Nagyszénás, Zrínyi utcai kijelölt gyalogos-átkelőhely létesítése a Munkácsy utca kereszteződésénél


Oros-Ház Kft. - mengedélyezési munkarész
Janovszky Gasztro Szolgáltató Kft. részére jégkrém és péküzem engedélyezési tervéhez külső közmű terv készítése a Bag 3003/52 hrsz telekre


Orosháza Város Önkormányzata - koncepcióterv
„Orosháza belváros közterületi fejlesztése” című projekt
Orosháza, Könd utcai új személygépkocsi várakozóhelyek kialakítása


PROCAD-PLAN Tervező és Szolgáltató Kft. - engedélyezési terv
"Kállai Ferenc Múzeum és az Aranka Játékbaba Múzeum felújítása és korszerűsítése
Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 9-11. számú (hrsz.: 116) ingatlanon belső burkolat felújítás, személygépkocsi várakozóhelyek létesítése, továbbá ezek csapadékvíz-elvezetésének létesítése


SADE Magyarország Mélyépítő Kft. - engedélyezési szintű terv
Budapest X. kerület, Cserkesz utca 63. szám alatti Richter Gedeon Nyrt. (Cserkesz utca 61-65. III. kapu) telephely előtt, az Alkér utca és a Szlávy utca között járdaburkolat és személygépkocsi várakozóhelyek felújítása


Sándorfalva Városi Önkormányzat - összevont engedélyezési és kiviteli terv
Kisvárosi Programcsomag című felhívás keretében "Belterületi útépítés Sándorfalván" című projekt I. üteme
Sándorfalva, Fürj utca - Fácán utca - Őz utca (Orgona utca és Citera utca között) - Cinke utca - Citera utca útépítése


Sándorfalva Városi Önkormányzat - összevont engedélyezési és kiviteli terv
"Kisvárosi Programcsomag" című felhívás keretében "Belterületi útépítés Sándorfalván" című projekt I. üteme
Sándorfalva, Zrínyi utca útépítése


Solargroup Energy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - forgalomba helyezés
Békéscsaba, Kazinczy utca 42. számú ingatlan előtti közterületi személygépkocsi várakozóhelyek és járdaburkolat építése


Solargroup Energy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - vízjogi fennmaradási engedély
Békéscsaba, Kazinczy utca 42. számú ingatlan előtti csapadékvíz-elvezetés


Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata - útépítési terv
TOP-6.3.3-16 azonosítószámú „Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú program során a „Szeged, belterületi csapadékvíz-elvezetés – III. és IV. ütem – TOP-6.3.3-16-SG1-2018-00001” című projekten belül a Marostő I. ütem csapadékvíz-elvezetés kialakításához szükséges útépítési tervdokumentáció elkészítése


Szentes Város Önkormányzata - egyszerűsített kiviteli terv
Szentes, Vásárhelyi út – Béke utcai körforgalomú csomópont forgalomcsillapító hatását növelő járható gyűrű építése


Szentes Város Önkormányzata - kiviteli terv
"Szentes, Tisza-parti strand fejlesztése" című projekt
Szentes, hrsz.: 0141 és 0140/1 ingatlanokon a Tisza-parti strand területén közlekedő utak építése
Szentes, hrsz.: 0146 ingatlanon a Tisza-parti strandhoz vezető „sárközi lapos” út felújítása cca. 800 m hosszon
Szentes, hrsz.: 0141 ingatlanon a Tisza-parti strand területén 80 férőhelyes személygépkocsi várakozóhelyek kialakítás


Tótkomlós Város Önkormányzata - vízjogi fennmrarási engedélyezési terv és vízjogi üzemeltetési engedély beszerzése
Tótkomlós, Tass utca – Békéssámsoni út – Bajza utca – Kossuth utca csapadékvíz-elvezetése


Tótkomlós Város Önkormányzata - forgalomba helyezés
TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00012 azonosítószámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című pályázati forrásból megvalósult „Tótkomlós, 4432. jelű összekötő út mentén a 42+423.45 – 45+129 km szelvényei közötti kerékpárút építés”


Tótkomlós Város Önkormányzata - KHT kiviteli terv
Kerékpárforgalmi Hálózati Terv (KHT) módosítása
Tótkomlós, Luther utca és Gajdács utca, valamint Tass utcákban kerékpáros nyomok létesítése
Tótkomlós, Bocskai utca és Zrínyi utcákban kerékpáros nyomok létesítése"


USLUGA Hungary Kft. - engedélyezési terv
Szarvas, Arborétum utca 36. számú (hrsz.: 779/10) ingatlanon lévő szállásépület melletti közterületi személygépkocsi várakozóhelyek létesítése


Vend-Evo Épületgépészeti Kft. - összevont engedélyezési és kiviteli terv
Doboz, hrsz.: 76 ingatlan előtti személygépkocsi várakozóhelyek létesítése a 4234. jelű Szeghalom-Vésztő-Gyula összekötő út 36+664 km szelvény környezetében az országos közút és a kerékpárút közötti területen (hrsz.: 995/2)


Villeroy & Boch Magyarország Kft. - vízjogi létesítési engedélyezési terv
Hódmezővásárhely, Erzsébet út 7. számú (hrsz.: 7730/6) ingatlanon lévő Villeroy & Boch Kft. telephely fejlesztés keretében csapadékvíz nyomóvezeték, valamint átemelő létesítése