Tisztelt Partnerünk!

Engedjék meg, hogy röviden bemutassuk cégünket:

A KÖVIMET Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft. 2013. április 30-án alapult a 2005. június 16-án alakult KÖVIMET Mérnöki Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság jogutódjaként. Az iroda jelenlegi struktúrájában 2013. július 17-től működik, alapítója Moldován Attila. Az iroda létszáma jelenleg 9 fő. A jól összeszokott csapat rugalmasan és dinamikusan képes megoldani mindig az adott feladatot, a kapacitást pedig külső kapcsolatokkal, stratégiai partnerekkel tudjuk a kívánt mértékre növelni. A kapcsolódó társ- és szaktervezői munkákra külső partner cégekkel alakítottunk ki hosszútávú együttműködést. Az együttműködésre garancia az együttműködő irodákkal való jó munka kapcsolat.

Cégünk tulajdonosa, alapítója Moldován Attila, aki a Kossuth Lajos Tudományegyetem Műszaki Főiskolai Karán végzett építőmérnök, felelős tervező. Építőmérnöki végzettséggel további 2 fő rendelkezik, Budai Anita és Várai Viktor. A KÖVIMET Kft kettős ügyvezetéssel működik. Budai Anita és Moldován Attila önálló aláírási képviselettel bír. Műszaki előkészítő munkakörben 5 fő van foglalkoztatva, Benkő Nikolett, Pintér Tünde, Györki Mihály, Skorka Dániel és Valkovszki Balázs - aki egyben irodavezető is. Gazdasági mérnökként Moldován-Széplaki Szilvia segíti a társaság működését.

Az iroda 2016. májusában költözött jelenlegi székhelyére, saját tulajdonú ingatlanába, melyben rendelkezésre áll a szükséges technológiai háttér. A munkák és fájlok folyamatosan, automatikusan mentve vannak georedundáns replikációs hálózati szerverekre, ezzel is kizárva az esetleges adatvesztés lehetőségét, és biztosítja a hatékony munka biztonságos hátterét. Társaságunk kizárólag jogtiszta szoftvereket használ. Jelenleg 9 CAD munkahely áll rendelkezésünkre asztali számítógépen és 3 CAD munkahely pedig hordozható számítógépen, a legfrissebb AutoCAD programokkal. Továbbá 4 munkaállomás rendelkezik Civil 3D előfizetéssel, állandó licenccel C+I Csatorna- és Vízhálózat Tervező modulra és 2 db ALIHO kultúrmérnöki tervező programra, valamint előfizetésünk van a TERC V.I.P. Silver költségvetés készítő programrendszerre. Geodéziai felméréseknél használt saját tulajdonú műszereink (GeoPort AL-24 szintezőműszer, Geomax Zenith60 LTE GNSS) folyamatosan karban vannak tartva, kalibrálási bizonyítvánnyal rendelkeznek. A munkát nagy és kis formátumú nyomtatók, fénymásolók és egyéb irodai berendezések támogatják.

A tervezéshez szükséges e-UT Digitális Útügyi Előírástár előírásai nyomtatott változatban rendelkezésünkre állnak, melyeket folyamatosan figyelemmel követünk, hogy javítások, állásfoglalások, kiegészítések, visszavonások lettek e kiadva.

Társaságunk rendelkezik építmények (épületek, műtárgyak) építészeti műszaki tervezésére, építménynek nem minősülő gépek, berendezések, létesítmények tervezésére, valamint sajátos építmények felelős műszaki vezetésére és építésvezetésére felelősségbiztosítással, mely évenkénti kárfizetésre 50.000.000.-Ft, káronként pedig 10.000.000.-Ft kárfizetési limitet tartalmaz.

Cégünk szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, melyben kizárólag azok az adózók szerepelhetnek, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek:

(https://nav.gov.hu/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes)

 • nincs az állami adó- és vámhatóságnál és vámhatóságnál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint köztartozása;
 • nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, és el nem évült tartozása;
 • nyilatkozata alapján az esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz-vagy tett;
 • nem áll csődeljárás, végelszámolás, kényszertörlési, illetve felszámolási eljárás alatt;
 • csoportos adóalanyiság esetén a csoportos adóalanynak nincs általános forgalmi adó, vagy társasági adó tartozása;
 • adó megfizetésére kötelezettként nincs tartozása

A közlekedési- és vízi létesítmények megvalósításához elengedhetetlen műszaki-, gazdasági- és jogi ismereteket jogosultságok és referenciák igazolják, melyeket magas szakmai színvonalon és alacsony árszinten tudjuk biztosítani. Cégünk munkavégzésére jellemző a megbízhatóság, precizitás. Fő tevékenységünk közé közlekedésépítési engedélyezési és kiviteli tervek, valamint vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése tartozik. Vállaljuk továbbá közlekedési építmények építési munkáinak, valamint vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőrzését és felelős műszaki vezetését. Mindemelett közlekedési építmények szakértésével is foglalkozunk.

Fő tevékenységi körünkben, a tervezés területén az alábbi tevékenységeket vállaljuk:

 • Kerékpár Hálózati Terv készítése (KHT)
 • Integrált Területi Vízgazdálkodási Terv készítése (ITVT)
 • szimulációs modell csapadékvíz elvezetéshez
 • járdaburkolat, kerékpárforgalmi létesítmények, útburkolat és körforgalmak, csomópontok tervezése
 • vasúti átjárók tervezése
 • személygépkocsi várakozóhelyek tervezése
 • kijelölt gyalogos átkelőhelyek tervezése
 • forgalomkorlátozási tervek készítése
 • meglévő forgalmi rend felülvizsgálat készítése
 • híd- és műtárgytervek készítése
 • közművek tervezése (vízellátás, szennyvíz-elvezetés, csapadékvíz-elvezetés, oltóvíz ellátás, víztározók, halastavak)
 • üzemek, gyárak, ipari parkok, ipari területek infrastruktúrájának közműtervezése

Főbb referencia munkáink: (https://www.kovimet.hu/)

 • Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésében álló Nemzeti Kajak-Kenu és Evezős Olimpiai Központ (Szeged, Maty-ér) útépítési, mélyépítési és víziközmű rekonstrukciójához kapcsolódó tervezések 2012 óta folyamatosan
 • HENKEL Magyarország Kft. telephely fejlesztéseihez kapcsolódó infrastruktúra tervezések 2013 óta folyamatosan
 • MONDI Békéscsaba Kft. telephely fejlesztéseihez kapcsolódó infrastruktúra tervezések 2015 óta folyamatosan
 • HUNGERIT Zrt. telephely fejlesztéseihez kapcsolódó infrastruktúra tervezések 2017 óta folyamatosan
 • Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. területén lévő infrastruktúra tervezések 2017 óta folyamatosan

Várjuk minden meglévő és leendő Partnerünk megkeresését.

Tisztelettel:
Moldován Attila
ügyvezető, alapító

Békéscsaba, 2022. augusztus 01.